środa, 16 września 2009

Wniosek rekrutacyjny - Informacje ogólne

Ten wpis poświęcony będzie banalnym, jakby się mogło wydawać, sprawom, a mianowicie Informacjom ogólnym.

Z jednej strony banalnym, gdyż co może być takie skomplikowanego i wymagającego od informacji ogólnych?

A jednak, okazuje się, że w każdej części wniosku rekrutacyjnego schowane są dodatkowe punkty i możliwości wyprzedzenia konkurujących z nami osób, czyli być może Twoje być, albo nie być w projekcie.

Wróćmy jednak do konkretów. Informacje ogólne podzielone są zazwyczaj na 3 części:
 • Dane personalne potencjalnego uczestnika projektu
 • Ankieta dotycząca statusu potencjalnego uczestnika projektu
 • Przynależność do grup priorytetowych
Na starcie, polecam wypełniać cały wniosek komputerowo. Nasze własne pismo odręczne nie zawsze musi być czytelne dla drugiej osoby, a przy paru setkach wniosków nastawienie osoby oceniającej wniosek, która będzie zmuszona czytać pismo odręczne. Formalnie jest w porządku, ale nieformalnie odpowiedz sobie sam.

Nikomu nie będę tłumaczył, gdzie ma wpisać swoje imię czy nazwisko, tak więc punkt dotyczący danych personalnych uważam, że każdy będzie w stanie wypełnić samodzielnie.

Skupmy się jednak na punkcie: Ankieta dotycząca statusu potencjalnego uczestnika projektu. Jest to punkt dotyczący naszego statusu na rynku pracy. Zaznaczamy odpowiednią opcję, w zależności od naszego statusu. Od siebie mogę dodać, że jeżeli pracujesz w dużym przedsiębiorstwie, to Twoje szanse na dostanie się do projektu są nikłe. W wytycznych unijnych jest napisane, że program ma służyć wyrównywaniu szans na rynku pracy, a dla Unii praca w dużym przedsiębiorstwie jest jakąś nobilitacją (?) i stabilizacją. Dziwne, ale tak jest.

Jeżeli wiesz, że będzie duża liczba osób składająca wnioski do danego Beneficjenta, to radziłbym pomyśleć o punkcie „PRACOWNICY W GORSZYM POŁOŻENIU”. Punkt ten dotyczy osób, których miejsce pracy jest zagrożone likwidacją, dlatego takie osoby są traktowane priorytetowo. Pracodawca musi wystawić zaświadczenie, że stanowisko pracy, na którym jesteśmy zatrudnieni jest zagrożone likwidacją. Pieczątka, podpis i Twoje szanse na udział w projekcie rosną znacząco wśród innych osób na etacie.

Bardzo ważnym punktem z punktu widzenia uczestnictwa w projekcie jest PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUP PRIORYTETOWYCH. Unia wyróżnia następujące grupy priorytetowe:
 • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat  
 • kobiety, w tym: 
  • powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci 
  • kobiety wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby do 25 roku życia (osoby młode, studenci i absolwenci)
 • osoby po 45 roku życia
 • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą 
 • żadna z powyższych
W moim przypadku przynależność do grupy priorytetowej dawała 5 punktów dodatkowo. Brak przynależności do żadnej z grup – 0 punktów. Dla niektórych osób (szczególnie tych na etacie) jest to naprawdę dobra okazja by nadrobić straty wynikające z posiadania zatrudnienia. Dorzucając do tego bycie pracownikiem w gorszym położeniu, to Twoje szanse na dostanie się do programu rosną znacząco (na razie tylko, jeżeli chodzi o formalne wymogi).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz